LedarLyftet
3 månaders utveckling

  • Konkreta verktyg baserat på forskning om hur man bygger välmående och prestation för individ och grupp.
  • ​Personlig coach och EQ-barometer.
  • ​18 timmars utbildning och samtal om ledarskap med Christer Olsson och Bodil Jonason.
Jag hade ett magiskt medarbetarsamtal igår, och jag är säker på att det inte hade gått till på samma sätt om det hade ägt rum innan kursstarten. Så två stycken gick igår hem lyckliga från jobbet trots att bara en gått kurs. 
 För mig fungerar upplägget mycket bra. Bra blandning av era respektive korta föreläsningar och våra gruppuppgifter. Bra att ha en fast grupp och att ha korta uppgifter i nya grupper. 
 Det jag mest har tagit med mig från kursen är kultur och värderingsbiten som jag har omvandlat till en utbildning för våra 200 medarbetare. Så vi har satt en plan för 2022 att stärka våra team med en stark och enig kultur som börjar hos ledningen; leva som man lär.